Mindblown: a blog about philosophy.

  • Forsiranje IE7 za korištenje CSS-a

    IE7 je još uvijek u procesu izrade i kompletiranju izgleda i funkcionalnosti, ali do tog momenta i dalje moramo zaobilaziti klasične probleme vezane za IE način tumačenja standarda.

  • Primaprom d.o.o.

    Projekat je ušao u završnu fazu. U toku je testiranje i prenos domena na drugi server, nakon čega će uslijediti postavka prezentacije na server i unos dodatnih podataka u katalog proizvoda firme “Primaprom“. Sistem zanovan na GraveCMS 1.5b sistemu. Rok za realizaciju projekta je početak februara 2006. godine.

Got any book recommendations?