Multimedijalna prezentacija za Dijagnostički centar

Multimedijalna prezentacija koja je bila namjenjena promociji novog Dijagnostičkog centra koji se nalazi u sklopu Kliničkog centra, Banja Luka je završena i ukoliko ste bili jadna od zvanica na promociji imali ste priliku pogledati je ili čak i dobiti na poklon.

Prezentacija je urađena uz pomoć alatke Macromedia Flash 8 i u sebi sadrži multimedijalne dodatke poput 3D obilaska centra, video zapisa o nastanku centra i intervjui sa direktorom Kliničkog centra.

Sav potrebni materijal je obezbjedila sama firma .orange solutions, koja je unajmila svoje mnogobrojne spoljne saradnike. Pred mene je bio postavljen zadatak da kompletiram samu prezentaciju, da od dostavljenog sadržaja (video zapisa, zvučnih zapisa, 3D modela i dizajna) sklopim funkcionalnu i kompletnu prezentaciju sa svim neophodnim priloženim materijalom i to uobličim u finalan proizvod.

Demo verzija
U ZIP arhivi se nalazi demo verzija multimedijalne prezentacije Dijagnostičkog centra, Banja Luka. Ona ne sadrži video zapise i 3D obilazak. Preuzimanje fala možete izvršiti klikom na link iznad. veličina: 4.53 MB