PARCO: Interaktivna mapa

U toku je izrada interaktivne mape za potrebe Ureda koordinatora javne uprave u BiH. Interaktivna mapa je namjenjena za pružanje informacija o državnom sektoru na četiri nivoa: BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikt.

Mapa će biti prezentovana na četiri jezika i sadržaće informacije koje su relevantne za proces reforme državne uprave.

Projekat će biti dodatno prezentovan u periodu koji slijedi.