Primaprom d.o.o.

Projekat je ušao u završnu fazu. U toku je testiranje i prenos domena na drugi server, nakon čega će uslijediti postavka prezentacije na server i unos dodatnih podataka u katalog proizvoda firme “Primaprom“. Sistem zanovan na GraveCMS 1.5b sistemu. Rok za realizaciju projekta je početak februara 2006. godine.


  • Klijent: Primaprom d.o.o., Banja Luka
  • Opis projekta: Razvoj i implementacija web sajta zasnovanog na CMS sistemu. Sistem je realizovan kao PHP CMS s mogućnostima obrade fotografija (modul galerija), te mogućnost ostavljanja komentara. Specijalno za samu firmu “Primaprom” je razvijen i sistem koji barata sa katalogom artikala firme. Na taj način posjetiocima sajta je omogućen uvid u cjelokupan asortiman usluga firme.
  • Tehnologija: PHP, MySQL, CSS, XHTML, JavaScript
  • Datum realizacije: Januar, 2006.
  • Web adresa: http://www.primaprom.com/